İthalat veya İhracat İşine Başlamak İçin 6 Adımlı Kılavuz – BLN

Küresel ekonomide her ne olursa olsun, her durumda bir ithalat-ihracat pazarı oluşacaktır. İster sabit sermaye malları, ister tüketim ürünleri, ekipman, yiyecek ve içecek ya da başka bir kategori için olsa da, ithalat ve ihracat sektörü yüzlerce milyar dolar değerinde bir sektördür. Çünkü insanlar var olduğu sürece ticaret de var olmuştur. İthalat ve ihracat aslında sizlerin…