BLN Hizmetler - İthalat

Mikro İhracat İşlemleri

300 kg ve 15000 Euro değeri geçmeyen, kat-i ve satış amacıyla yapılan (ticari olan), farklı bir rejimi gerektirmeyen ihracat işlemleri Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile yapılabilmektedir.

Mikro ihracat detayları ve ilgili evraklar için aşağıdaki butonlara tıklayınız

MİKRO İHRACAT

Sık Sorulan Sorular

Hızlı kargo yetkisi dahilinde 1000 ve 1040 rejim kodlu ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini Bakanlığın arttırma yetkisi beş katından on katına çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak; Bakanlık’a numune ve mikro ihracat kapsamında çıkış yapacak gönderiler için, ağırlık ve değer limitlerinin 300 kg ve 15.000 Avro’ya kadar yükseltilmesi yetkisi verilmiştir.

 Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) (10.03.2013 t. 28583 s. R.G.) in 9/6 maddesine göre; “miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) kapsamında yurtdışı edilmesidir.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi demektir. Karayolu veya havayolu ile posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılır, tüm işlemler elektronik ortamda yürütülür. ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapar.

ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapar. Operatör; Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri ifade etmektedir.

MİKRO İHRACAT gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evraklar aşağıdaki gibi olup, evrak örnekleri için tıklayınız.

  • Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
  • MİKRO İHRACAT gönderi Bilgi Formu
  • Maliye onaylı fatura aslı ya da e-arşiv fatura
  • İngilizce Fatura(Commercial Invoice)
  • Vekaletname gerektirmez.
  • Gümrük Müşavirliği hizmet bedeli ödenmesine gerek kalmaz.
  • İhracatçı Birliği onayı/ödemesi aranmaz.
  • KDV iadesi alınabilir.
  • Düzenlenmesi gerekli evrakların azlığı nedeniyle işlem kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Haftasonu gönderi yapma kolaylığı sağlar.

Hayır. Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olacak eşyaların MİKRO İHRACATI yapılamaz. Kati ihracattan farklı rejim gerektiren, tamir amaçlı eşya, fuar&sergi amaçlı geçici çıkışı yapılacak eşya, bedeli olmayan bedelsiz eşya, dahilde/hariçte rejimine tabi eşyalar, ihracı kısıtlamaya/izne tabi eşyalar kapsam dışında tutulmuştur.

Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Muratbey Gümrük Müdürlüğü; Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

Evet. Ancak, normal bir ihracat beyannamesi ile ihraç edilen eşyanın geri geldiğinde olduğu gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu 168.madde kapsamında geri gelen eşyanın ihracatı nedeniyle yararlanılan menfaatlerin (KDV,ÖTV gibi) iade edilmesi gerekmektedir.

Her MİKRO İHRACATINIZ sonrası kayıtlı mail adresinize ETGB görüntüsü ve gönderinin bilgileri iletilecektir.

Evet. İhracat talimatlarınızda bu talebinizi belirtirseniz talep ettiğiniz dolaşım evrağı düzenlenecektir.