Teknik İşlemler

Teknik İşlemler

BLN, uygunluk değerlendirme işlemlerini sahadaki personelin sürekli bilgi girişi yaparak düzenli olarak yürütmektedir. Veritabanlarına kaydedilen işlemlerle ilgili bu veriler, istenildiği zaman web üzerinden izlenebilmekte, gerekirse e-posta yoluyla düzenli olarak müşterilere bilgilendirme yapılmaktadır.

BLN’nin danışmanlık ve takip yaptığı uygunluk değerlendirme işlemlerinin içindeki farklı uygulamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) Uygulamaları

TAREKS bir yazılım sistemidir. Bu yazılım ile ithalat ve ihracat risk esaslı olarak denetime tabi olur. BLN personeli TAREKS işlemlerini müşterileri adına yürütür.

TSE (Türk Standardlari Ensti̇tüsü) Uygunluk Değerlendirmesi

Bu değerlendirme TSE ithalat müdürlüklerindeki uzmanlar işbirliğiyle yapılır.

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı İşlemleri

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yapılan bu işlemlere BLN personeli eşlik eder.

Ölçüler ve Ayarlar İşlemleri

Ölçü ayar işlemleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından yapılır, BLN personeli işlemlerin takibini yapar.

Garanti Belgesi İşlemleri

BLN, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleriniz için, gerekli hazırlıkların tamamlanması için danışmanlık ve takip yapar.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygunluk Değerlendirmesi

BLN; uygunluk yazılarını, kontrol belgelerini ve özel izinleri tarım ofisleri aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan en hızlı şekilde alınması için çalışır.

Kullanılmış/Yenileştirilmiş Eşya İthal İzni İşlemleri

BLN, kullanılmış eşya ithal izinleri işlemlerini Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirir.