Kişisel Verilerin Korunması - İlgili Kişi Başvuru Formu

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır.

İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler BLN Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. için aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru K.Bakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Residance
23-25 B R2 Blok D:217 Ataşehir/İstanbul
Noter aracılığıyla başvuru K.Bakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Residance
23-25 B R2 Blok D:217 Ataşehir/İstanbul
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru blngumruk@hs03.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

 

kvkk@blngumruk.com.tr

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.