BLN Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Ülkemizde dış ticaret, gümrük, bankacılık mevzuatlarının sürekli değişim göstermesi ve bunun getirdiği karmaşıklık, hukuk hizmetlerini de önemli hale getirmektedir. BLN, gerekli hukuki danışmanlık hizmetiyle müşterilerinin işlemlerinin hukuki bir yaptırım boyutuna girmemesinin teminatını oluşturur.

BLN hukuk bölümü, müşterilerinin geçmişte yaşadığı gümrük ve dış ticaret ile ilgili yaşadığı sorunları ve bunların çözümünü basılı ve dijital ortamlarda saklar ve gelecekte yaşanacak benzer olaylarda bu arşivleri yeni vakalarda çözüm için kullanır.

Hukuki Hizmetlere İlişkin Bazı Örnekler

  • Gümrük işlemlerinde tespit edilen aykırılıkların düzeltilmesi veya davaya konu edilmesi.
  • İthalat işlemlerinde hiç ödenmediği veya noksan ödendiği iddiasıyla gümrük idaresinin talep edebileceği gümrük vergilerine düzeltme/iptal talebi ve hukuki takibi.
  • Kaçakçılık iddiasıyla müşterilerimize yapılan suç duyuruları ile ilgili savunmaların yapılması