Gümrük Mevzuat Danışmanlığı

Gümrük Mevzuat Danışmanlığı

BLN, mevzuat danışmanlığı yaparak sürekli olarak müşterilerini gelişmeler hakkında bilgilendirir. Mevzuat değişikliğinin en büyük sebepleri, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları ve Uzakdoğu ülkelerinin yurtiçi piyasalarda dengeleri bozan faiyatlamalarına karşı devletin yerli şirketleri koruma amacıdır.

Bu yüzden özellikle aşağıdaki başlıklar altına bir çok değişim yaşanmaktadır:

  • Gümrük Kanunu
  • Gümrük Yönetmeliği
  • Ürün Güvenliği ve Denetimi
  • Haksız Rekabet
  • İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları
  • Kaçakçılıkla Mücadele

BLN, bu başlıklarda hızlı takip yapar ve e-posta yoluyla veya diğer dijital kanallar aracılığıyla müşterilerini bilgilendirir.