TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY® Nedir?

Turquality, tüm dünyada olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality programının odak noktası, klasik ihracat programlarından farklı olarak ihracatı artırmak değil, markalaşma hedeflerine yardımcı olmaktır. Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat yapan firmalara sunduğu bu destek, firmaların üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek süreçlerini geliştirmek ve küresel…